Criteria onderaannemers

De aspirant onderaannemer moet voldoen – of zich conformeren – aan de volgende criteria:

  • Werkzaam zijn binnen het verzorgingsgebied van DSO;
  • Binnen de mogelijkheden van de diverse andere aanbieders, binnen DSO, invulling geven aan de hulpvraag van de cliĆ«nt;
  • Visie, missie en doelstellingen van DSO onderschrijven en hier een bijdrage aan te leveren;
  • De statuten en het huishoudelijk reglement van DSO onderschrijven;
  • De binnen Wmo vastgestelde tarieven te hanteren;
  • Tenminste 2x per jaar deelnemen aan een leer en of intervisiebijeenkomst en 2x een vergadering van de stichting bijwonen;
  • Voldoen aan de kwaliteitseisen die vastgelegd zijn in het kwaliteitsdocument van DSO;
  • Middels een VOG aantoonbaar van onbesproken gedrag te zijn;
  • Bereid zijn een jaarlijkse financiĆ«le bijdrage aan de Stichting te leveren;
  • Beschikken over een relevante opleiding en diploma/certificaat hebben binnen het gebied waarop de zorg geboden wordt.