Jaarlijkse kwaliteitsdag

Eenmaal per jaar organiseert DSO een kwaliteitsdag. Deze is voor alle onderaannemers verplicht. Doel van deze dag is om de kwaliteit binnen DSO te waarborgen en te vergroten door van elkaar te leren en in elkaar expertise te delen.

Tevens is het van belang dat men kritisch naar zichzelf kijkt en de knelpunten of zwakke plekken (h)erkent en een plan maakt hieraan te werken. Alle aandachtspunten of verbeterpunten worden onder de checklist in het daarvoor bestemde kader genoteerd. Tijdens de kwaliteitsdag wordt besproken hoe men hieraan zou kunnen werken en wat men zou kunnen doen om deze punten te verbeteren.

Bij de volgende kwaliteitsdag kan dan men zien of er verbeteringen zijn en of de interventies effectief zijn gebleken. Op deze manier wordt binnen het kwaliteitsplan een continue verbeterproces geborgd.