Goed geregeld

Bij DSO zijn de zaken goed geregeld. Je ontvangt je salaris na afsluiting van een CAK periode.  Hiervoor maken we gebruik van de door jou in onze digitale urenadministratie ingevoerde gegevens.

Hulpen, dus geen onderaannemers, krijgen naast hun salaris ook periodiek, een voorschotten op vakantiegeld en eindejaarsuitkering en een fietsvergoeding voor het aantal gewerkte dagen. Wanneer zij gebruikmaken van bedrijfskleding ook een periodieke wasvergoeding. Daarnaast is het ook mogelijk om deel te nemen in ons bedrijfsfietsenplan.

Tot 2020 werd er gewerkt gelijk aan de CAK periode met 4 wekelijkse uitbetaling. Waarbij 2 weken na afsluiting van de periode uitbetaling van het aantal gewerkte uren en eventueel opgenomen verlofuren plaatsvond. Met ingang van 2020 is de CAK periode in plaats van een tijdsduur van 4 weken gelijkgesteld aan 1 maand. Hierdoor zijn ook wij overgegaan op maandelijkse salarisbetaling.  Omdat het salaris uiterlijk de laatste dag van de maand bij u op rekening moet staan, zullen wij met voorschotten gaan werken. Als voorschot zal het minimum aantal uren, overeengekomen in uw arbeidsovereenkomst, betaald worden. Bij de volgende maandbetaling wordt het voorschot voor die maand aangevuld met het aantal meeruren gewerkt dan minimaal in de voorgaande maand en wordt tevens de fietsvergoeding en de eventueel opgenomen verlof uren van de voorgaande maand verwerkt. Bij de start van deze nieuwe regel, januari 2020, krijgt iedere medewerker een voorschot over de minimale contracturen uitbetaald.
Ontvangst van overschrijving op de bankrekening van de werknemer is afhankelijk van de termijn die de diverse banken daarvoor hanteren.