Goed geregeld

Bij DSO zijn de zaken goed geregeld. Je ontvangt je salaris iedere 4 weken en op tijd. Wij hanteren hiervoor de CAK periodetabel. De eerste werkdag na afloop van zo’n periode lever je jouw,  door cliënten ondertekende, urenlijsten bij ons in. Deze lijsten worden aan de hand van de door de gemeente afgegeven beschikking gecontroleerd. Waarna uiterlijk 2 weken, mede afhankelijk van de ontvangende bank, het salaris op je bankrekening staat.

Bovenstaande uitbetalingsvoorwaarden gelden natuurlijk ook voor onderaannemers.

Hulpen, dus geen onderaannemers, krijgen naast hun salaris ook periodiek een fietsvergoeding voor het aantal gewerkte dagen. En wanneer zij gebruikmaken van bedrijfskleding ook een periodieke wasvergoeding.