Onderaannemers

Binnen DSO is het mogelijk om als hulp- cq aanbieder aan te sluiten. Onder onderaannemers wordt verstaan zelfstandige aanbieders die zonder personeel en/ of vrijwilligers werken. Onderaannemers moeten voldoen aan de hieronder opgestelde criteria, zodat men weet waaraan men zich conformeert en wat er van ieder, afzonderlijk, verwacht wordt.

Aspirant onderaannemers zijn verplicht het eerst jaar aan de 2-maandelijkse vergaderingen en 2 leermomenten of intervisiebijeenkomsten deel te nemen. Voor alle nieuwe onderaannemers geldt het eerste jaar als een periode waarin men aantoont van waarde te zijn voor de cliënten, collega’s en DSO. In dit jaar kunnen zowel aspirant onderaannemers als DSO elkaar leren kennen en kan gekeken worden of er voldaan wordt afspraken aan de met DSO, of men voor zichzelf gelden vanuit Wmo, Zvw kan genereren, aan kwaliteitseisen voldoet en of er een onderlinge match is. Na dit jaar wordt de aspirant een volwaardig onderaannemer van DSO.